본문 바로가기

Softone mong muốn dẫn đầu trong ngành CNTT và ưu tiên hàng đầu là sự hài lòng của khách hàng.

Softone sau khi thành lập vào tháng 10 năm 2001, dựa trên nền tảng kinh doanh với tiêu chí khách hàng là trọng tâm, là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT tổng hợp, đang phát triển liên tục với tinh thần đầy thách thức và sáng tạo.Softone sẽ nỗ lực hết sức để phát triển thành nhóm chuyên gia tốt nhất và nhà cung cấp giải pháp CNTT tốt nhất trong ngành.

Sơ đồ tổ chức

Doanh nghiệp đi đầu trong ngành CNTT của Hàn Quốc - Softone!

Đặt chiến lược cơ bản là sự khác biệt hóa để đạt được mục tiêu tầm nhìn và ưu thế cạnh tranh liên tục, Softone lấy chiến lược trọng tâm là kinh doanh ưu tiên chất lượng, sáng tạo và cung cấp giá trị khách hàng và đang cung cấp những dịch vụ chuyên môn liên quan đến tư vấn, phát triển hệ thống, tích hợp hệ thống và những dịch vụ liên quan về hệ thống thông tin ngành công nghiệp chủ chốt.

 • 대표이사
  • 품질관리팀
  • 경영전략팀
   • 사업전략팀
   • 해외사업팀
  • 솔루션사업부
   • 솔루션사업팀
   • 컨설팅팀
  • IT사업부
   • SI사업팀
   • SM사업팀
  • 부설연구소