본문 바로가기

Softone mong muốn dẫn đầu trong ngành CNTT và ưu tiên hàng đầu là sự hài lòng của khách hàng.

Softone sau khi thành lập vào tháng 10 năm 2001, dựa trên nền tảng kinh doanh với tiêu chí khách hàng là trọng tâm, là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT tổng hợp, đang phát triển liên tục với tinh thần đầy thách thức và sáng tạo.Softone sẽ nỗ lực hết sức để phát triển thành nhóm chuyên gia tốt nhất và nhà cung cấp giải pháp CNTT tốt nhất trong ngành.

Giới thiệu SOFTONE

Tình hình chung

Tình hình chung
Ngày thành lập Ngày 11 tháng 10 năm 2001
Tên công ty SOFTONE CO., LTD.
Chủ tịch Hong Je Cho
Địa chỉ trụ sở chính B-901, 583, Yangcheon-ro, Gangseo-gu, Seoul, 07547, Korea
Số điện thoại +82-2-2093-2050~5

Triết lý kinh doanh và mục tiêu

  • Một là, hành động theo phương châm luôn biết rằng thành công của khách hàng chính là thành công của mình
  • Hai là, doanh nghiệp nhận được sự tin cậy của khách hàng
  • Ba là, doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển của khách hàng

Lĩnh vực kinh doanh

Softone có ERP chuyên về thời trang, phân phối và sản xuất, coi việc kinh doanh ưu tiên chất lượng, sáng tạo và cung cấp giá trị khách hàng là chiến lược trọng tâm và đang cung cấp những dịch vụ chuyên môn liên quan đến tư vấn, phát triển hệ thống, tích hợp hệ thống và những dịch vụ liên quan về hệ thống thông tin ngành công nghiệp chủ chốt..

Softone cam kết sẽ trở thành số 1 theo triết lý kinh doanh và nguyên tắc đúng đắn.

System Integration
ERP chuyên môn về thời trang, lưu thông, sản xuất, tích hợp hệ thống, hệ thống tích hợp vật liệu (WMS), phát triển phần mềm
System Maintenance
erp, crm, hệ thống e-bUSINESS, Shopping Mall, vận hành, duy trì quản lý Website
Consulting
thiết lập kế hoạch thông tin, thiết lập chiến lược kinh doanh, cải thiện quá trình làm việc, tự động hóa công việc
HW ⁄ SW
thành phẩm Microsoft, phần mềm thương mại, trang thiết bị Group Ware, Server, Network

Vision

Với những nhân tài xuất sắc nhất ở nhiều lĩnh vực, Softone là doanh nghiệp đầu tiên vượt qua biên giới trong nước và hướng đến tầm đẳng cấp thế giới.

Softone sẽ trở thành số 1 theo triết lý kinh doanh và nguyên tắc đúng đắn.