본문 바로가기

Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để làm hài lòng khác hàng với việc tư vấn, đề xuất và thiết lập những giải pháp mang tính hệ thống phù hợp nhất với tình hình của công ty khách hàng.

Nếu có vấn đề thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, xin hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại hoặc email của người phụ trách.

Nhân viên phụ trách dự án và số liên lạc

Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để làm hài lòng khác hàng với việc tư vấn, đề xuất và thiết lập những giải pháp mang tính hệ thống phù hợp nhất với tình hình của công ty khách hàng. Nếu có vấn đề thắc mắc hoặc muốn biết thêm thông tin về sản phẩm của chúng tôi, xin hãy vui lòng liên hệ với số điện thoại hoặc email của người phụ trách.

Phụ trách kinh doanh

Phó giám đốc Choi Jae Shik (Phòng dự án IT)

E-mail : choice@softone.co.kr

Telephone : +82-2-2093-2050  ⁄  FAX : +82-2-6280-2122

Phó giám đốc Jang Jae Ho (Phòng dự án IT)

E-mail : chang@softone.co.kr

Telephone : +82-2-2093-2050  ⁄  FAX : +82-2-6280-2122

Phó giám đốc Kim Seung cheol (Phòng dự án e-Commerce)

E-mail : sckim@softone.co.kr

Telephone : +82-2-2093-2050  ⁄  FAX : +82-2-6280-2122

Trưởng nhóm Kim Jin Hyun (Phòng dự án Solution)

E-mail : jhkim@softone.co.kr

Telephone : +82-55-295-0094  ⁄  FAX : +82-2-6280-2122

Phụ trách hỗ trợ dự án

Trưởng nhóm Kim Seung Wook (Phòng chiến lược kinh doanh)

E-mail : ksw@softone.co.kr

Telephone : +82-2-2093-2050  ⁄  FAX : +82-2-6280-2122

"Tôi là Mr Kim Seung Wook, phụ trách hỗ trợ dự án của Softone.
Tôi sẽ cố gắng hết sức vì sự tiện lợi của khách hàng."