본문 바로가기

Hướng đến là doanh nghiệp số 1 trong ngành phần mềm, đứng đầu về ERP Solution/SI/SM/Tư vấn IT

Softone có ERP chuyên về thời trang, phân phối và sản xuất, coi việc kinh doanh ưu tiên chất lượng, sáng tạo và cung cấp giá trị khách hàng là chiến lược trọng tâm và đang cung cấp những dịch vụ chuyên môn liên quan đến tư vấn, phát triển hệ thống, tích hợp hệ thống và những dịch vụ liên quan về hệ thống thông tin ngành công nghiệp chủ chốt.

chuyên thời trang/lưu thông

ERP(Enterprise Resource Planning quản lý tài nguyên điện tử) là gói hệ thống tích hợp của các doanh nghiệp được phát triển để hỗ trợ/vận hành bằng phương pháp đổi mới kinh doanh nhằm cực đại hóa mức độ sử dụng về nhân lực, vật lực trong doanh nghiệp và phương pháp tối đa hoạt động tổng hợp của doanh nghiệp, là một hệ thống đã được vận hành độc lập trên tất cả các lĩnh vực như kế hoạch, mua bán, sản xuất, kinh doanh, nhân sự, tài chính.

ERP thời trang/lưu thông của Softone là hệ thống được cấu hình để thích hợp cho việc tăng cường tính hiệu suất công việc, cải thiện quy trình nội bộ, đối ứng năng động với thay đổi của hoàn cảnh thị trường nhằm thực hiện vai trò đi đầu trong ngành thời trang/lưu thông.

  • Portal thời trang/lưu thông Solution để thông tin hóa doanh nghiệp
  • Hệ thống ERP chuẩn được chuyên môn hóa vào quy trình phức tạp của ngành thời trang/lưu thông
  • Là hệ thống giúp những thành viên của doanh nghiệp có thể quản lý kiến thức vô/hữu hình và những kinh nghiệm được học tập từ trong/ngoài doanh nghiệp một cách có hệ thống thông qua các hoạt động của doanh nghiệp và việc thực hiện công việc, đồng thời chia sẻ nó với những thành viên khác để tạo ra năng suất trọng tâm và giá trị mới cho doanh nghiệp.
  • Là hệ thống sử dụng tối đa hạ tầng trên nền tảng Web, cho phép đặt hàng, bán hàng, quản lý kho một cách năng suất cho cửa hàng thời trang/lưu thông
  • Có khả năng thực hiện CRM Solution mà những quy trình cần thiết cho việc thực hiện hệ thống CNTT được tích hợp một cách hoàn hảo từ bán hàng POS, CRM vận hành đến những kênh cần thiết cho việc trả lời khách hàng
  • Solution thiết lập SMS/DM xem xét nhu cầu của khách hàng
  • Hệ thống quản lý thực cho phép nắm bắt dễ dàng ở bất cứ đâu tình hình mỗi cửa hàng thông qua network
  • Soltion cho phép phân tích đa dạng, soạn thảo báo cáo tối ưu, phát triển, vận hành và quản lý dễ dàng app nghiệp vụ điện tử
  • Là hệ thống có thể đánh giá một cách tổng hợp và cân bằng thành quả của doanh nghiệp dựa trên quan điểm kinh doanh, CNTT, tài chính, học tập và phát triển