본문 바로가기

Hướng đến là doanh nghiệp số 1 trong ngành phần mềm, đứng đầu về ERP Solution/SI/SM/Tư vấn IT

Softone có ERP chuyên về thời trang, phân phối và sản xuất, coi việc kinh doanh ưu tiên chất lượng, sáng tạo và cung cấp giá trị khách hàng là chiến lược trọng tâm và đang cung cấp những dịch vụ chuyên môn liên quan đến tư vấn, phát triển hệ thống, tích hợp hệ thống và những dịch vụ liên quan về hệ thống thông tin ngành công nghiệp chủ chốt.

Vận hành hệ thống

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tích hợp tối ưu từ kế hoạch phát triển đến xây dựng, vận hành quản lý cơ sở hạ tầng thông tin để có thể đảm bảo tính cạnh tranh lâu dài của công ty khách hàng trong điều kiện thay đổi môi trường không ngừng của thị trường như siêu cạnh tranh và sự đảo ngược công nghệ.

Mục tiêu Dịch vụ

Hướng đến năng suất, tính ổn định bằng phương cách quản lý tiên tiến của hệ thống

Là chiến lược chủ yếu để tăng cường tính cạnh tranh về phần cốt lõi và tăng cường hiệu suất kinh doanh và đang được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp tiên tiến hiện nay.

Theo đó Softone đang đi đầu trong việc xây dựng nền tảng dịch vụ vận hành tích hợp hệ thống thông tin trong nội bộ nhóm trên tất cả các ngành như giáo dục, lọc dầu, thông tin truyền thông, lưu thông(B2B, B2C), giải trí, bảo hiểm, thời trang v.v

Đặc điểm ⁄ Ưu điểm của dịch vụ SM

  • Có khả năng bảo trì hệ thống bằng kỹ thuật mới tiên tiến nhất trong lĩnh vực chuyên môn
  • Quản lý hệ thống dựa trên tính linh hoạt, tính mở rộng, tính ổn định
  • Xây dựng hệ thống hỗ trợ hoàn hảo 24 giờ, 365 ngày

chiến lược của dự án SM

Hiệu quả mong đợi

Chúng tôi có thể tăng giá trị IT tối đa được cung cấp cho kinh doanh mà khách hàng hướng đến bằng tính chuyên môn trong nghiệp vụ, tính ổn định trong vận hành và khả năng kỹ thuật và tính tin cậy cần thiết cho việc bảo trì hệ thống.