본문 바로가기

Hướng đến là doanh nghiệp số 1 trong ngành phần mềm, đứng đầu về ERP Solution/SI/SM/Tư vấn IT

Softone có ERP chuyên về thời trang, phân phối và sản xuất, coi việc kinh doanh ưu tiên chất lượng, sáng tạo và cung cấp giá trị khách hàng là chiến lược trọng tâm và đang cung cấp những dịch vụ chuyên môn liên quan đến tư vấn, phát triển hệ thống, tích hợp hệ thống và những dịch vụ liên quan về hệ thống thông tin ngành công nghiệp chủ chốt.

Tích hợp hệ thống(SI)

Dựa trên nền tảng hệ thống “ERP thời trang”, “ERP lưu thông”, “Shopping Mall”, “Vật liệu tích hợp Mobile” được tạo ra bởi các chuyên gia về may mặc/thời trang, lưu thông, công nghiệp vật liệu, chúng tôi cung cấp Solution tích hợp tối ưu có thể cực đại hóa khả năng cạnh tranh của khách hàng thông qua hệ thống thông tin hiệu của của doanh nghiệp.

Mục tiêu Dịch vụ (Đổi mới kinh doanh và hướng đến lợi nhuận của khách hàng)

Đổi mới kinh doanh và hướng đến lợi nhuận của khách hàng
Nắm bắt những bất mãn và nhu cầu của khách hàng thông qua phân tích chặt chẽ
Phát triển và cung cấp Solution đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
Hình thành dịch vụ hỗ trợ hoàn hỏa thông qua quản lý hậu mãi và giáo dụ triệt để

Phần dự án năng suất cốt lõi

Fashion

Đi đầu thương hiệu của văn hóa thời trang

Lưu thông/Vật liệu

Hình thành hệ thống trung tâm thương mại, trung tâm giảm giá và hệ thống vật liệu (Bao gồm PDA)

Shopping Mall

như B2B, B2C v.v

Phần công nghiệp đào tạo và tiến hành SI

Cho dù đơn hàng nhỏ nhưng chúng tôi luôn hướng đến giá trị của khách hàng bằng cách xây dựng hệ thống tối ưu bằng việc cử những chuyên gia tốt nhất trên tất cả các lĩnh vực như cơ quan nhà nước(chính phủ), sản xuất, tín dụng, giáo dục, thông tin, xây dựng, thương mại, dịch vụ v.v

Đặc điểm ⁄ ưu điểm của Dịch vụ SI

 • Nắm bắt những bất mãn và nhu cầu của khách hàng thông qua phân tích chặt chẽ
 • Phát triển và cung cấp Solution đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
 • Hình thành dịch vụ hỗ trợ hoàn hỏa thông qua quản lý hậu mãi và giáo dụ triệt để

Giai đoạn hình thành SI

 1. 1. Xây dựng kế hoạch dự án
  Xây dựng kế hoạch cho việc hỗ trợ thông tin có thể hỗ trợ được mục tiêu của dự án một cách toàn bộ bằng giai đoạn quyết định những thông tin cần thiết cho dự án, sau đó hình thành mô hình chiến lược cho dự án theo quan điểm, theo đơn vị một cách toàn diện của doanh nghiệp.
 2. 2. Là giai đoạn phân tích chi tiết về những phần quan trọng của BIZ.
  Tức là giai đoạn định nghĩa quy trình bao gồm loại dữ liệu, chức năng công việc, sau đó chọn dữ liệu cần thiết cho quy trình, rồi quyết định thứ tự thực hiện, phân tích ảnh hưởng của quy trình đến dữ liệu rồi quyết định thứ tự phát triển hệ thống công việc.
 3. 3. Thiết kế công việc
  Là giai đoạn định nghĩa quy trình cơ bản cho hoạt động nghiệp vụ rồi định nghĩa procedure về việc những hoạt động nghiệp vụ đó được tiến hành như thế nào.
 4. 4. Thiết kế kỹ thuật
  Là giai đoạn thực hiện kết quả của giai đoạn thiết kế công việc cho phù hợp với môi trường hệ thống.
 5. 5. Phát triển
  Là giai đoạn tạo Code thực hiện của hệ thống. Tức là DBMS, câu lệnh, UI được tạo trong giai đoạn này.
 6. 6. Test
  Là giai đoạn kiểm chứng xem những chương trình đã phát triển có đồng nhất với những yếu tố đã định nghĩa, và kiểm tra xem nó có chạy tốt trong môi trường hệ thống thực tế hay không.
 7. 7. Hỗ trợ vận hành
  Là giai đoạn vận hành/chạy hệ thống thông tin về cài đặt, thực hiện, kiểm chứng và bảo trì theo giai đoạn hoạt động sau khi áp dụng hệ thống xử lý thông tin đã được phát triển vào môi trường thực tế.
 8. 8. Ổn định hóa
  Là giai đoạn hoành chỉnh những yêu cầu thêm hoặc những công việc phát sinh mới trong khi tiến hành dự án.